JP Football - шаблон joomla Окна

 

Ban chủ nhiệm khoa

 

   Họ và tên: Nguyễn Văn Thành

   Học hàm - Học vị: ThS. GDTC

   Chức vụ: Trưởng bộ môn

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0988363755

 

   Họ và tên: Nghiêm Sĩ Đồng

   Học hàm - Học vị: CN Bóng đá

   Chức vụ: Phó Trưởng bộ môn

   Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Điện thoại: 0988653724