JP Football - шаблон joomla Окна

        Sáng nay, vào lúc 8h00 phút ngày 03 tháng 07 năm 2024 tại phòng họp số 05 cơ sở Cẩm Vịnh. Chủ nhiệm đề tài Th.S Nguyễn Anh Hải (Bộ môn Giáo dục thể chất) đã bảo về thành công đề tài: “Lựa chọn và tổ chức các môn thể thao phù hợp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho học sinh THPT Trường TH, THCS, THPT - Đại học Hà Tĩnh” thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2022-2023.

          Tham gia Hội đồng nghiệm thu cấp khoa theo Quyết định số 350/QĐ-TĐHHT ngày 24/06/2024 gồm:

1. TS Nguyễn Thị Thanh Tâm - Chủ tịch hội đồng

2. Th.S Trần Ngọc Bản - Thư ký

3. Th.S Nghiêm Sỹ Đồng - Phản biện 1

4. Th.S Phan Anh Tuấn - Phản biện 2

5. Th.S Lê Xuân Ngọ - Uỷ viên

Đề tài được đánh giá cao trong việc ứng dụng kết quả khoa học vào thực tiễn. Sau đây là một số hình ảnh buổi nghiệm thu đề tài cấp khoa: